A
A/B testování – je metoda pro zvyšování obchodní účinnosti a využívá se nejen u webů. Může se využívat v e-mailech, reklamách, programech atp. Porovnává se několik variant a následně se použijte ta s nejlepšími výsledky.
AdWords – PPC systém od společnosti Google. Společně s Sklikem patří mezi nejpoužívanější systémy v České a Slovenské republice. AdWords je již nějakou dobu přejmenován na Ads.
Analýza klíčových slov – navrhne nejvhodnější fráze pro web společně s doporučením, jak postupovat při optimalizaci. Zároveň je to jeden ze základních kamenů pro tvorbu úspěšného webu.
B
Bounce rate – ukazuje, kolik návštěvníků danou vstupní stránku opustí bez jakékoliv akce. Udává se v % a měla by být co nejnižší.
C
Cílová stránka – jedná se o stránku, na které by návštěvník měl najít to, co hledal. Pro tyto stránky se také používá název landing pages.
Cloaking – podvodná technika při optimalizaci, kdy server posílá robotům vyhledávače jinou stránku, než se ve skutečnosti zobrazí uživateli. Tuto techniku nedoporučuji.
CMSContent Management System. Volně se překládá jako redakční systém. Slouží pro změnu obsahu (obrázků a textů) na webu bez potřeby znalosti jakéhokoliv programovacího jazyka. Mezi CMS patří např. WordPress.
Copywriting – psaní textů s cílem lepší optimalizace webu pro vyhledávače. Copywriting je ale také psaní textů s cílem zvýšení šance na prodej.
CTRClick Through Rate. Překládá se jako míra prokliku. Udává poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem prokliků na reklamu. Udává se v % a mělo by být co nejvyšší.
D
Duplicitní obsah – obsah, který není unikátní, ale opakuje se na více URL adresách. Může se opakovat v rámci stejného webu, ale i na více webech.
E
eTarget – PPC systém pro zobrazování reklam na internetu.
F
Fulltext – vyhledávací technologie, která je založená na sběru dat a informací, které se následně zobrazují uživatelům při vyhledávání. Na stejném nebo podobném principu fungují veškeré fulltextové vyhledávače.
G
Google – největší vyhledávač na světě a nejpoužívanější v České republice.
Google Ads – PPC systém pro zobrazování reklam na internetu. Dříve se tynto systém jmenoval Google AdWords.
Google Analytics – nástroj od společnosti Google pro analýzu návštěvnosti a chování uživatelů na webu.
Google Chrome – webový prohlížeč od společnosti Google. Patří mezi nejpoužívanější vyhledávače na světě.
I
Indexace – proces robotů vyhledávačů, kdy zpracovávají a ukládají data na stránce do databáze.
K
Klíčové slovo – někdy se používá pojem klíčová fráze. Jde o slovo nebo slovní spojení, která jsou klíčová (důležitá) pro danou stránku. Seznam vhodných klíčových slov pro Váš web naleznete v analýze klíčových slov.
Konverze – cíl, který chceme, aby návštěvníci na webu provedli. Často se jedná o odeslání objednávky, vyplnění formuláře, stažení obsahu atp.
Konverzní poměr – udává poměr, kolik % z celkového počtu návštěvníků provedlo konverzi. Čím vyšší, tím lepší.
L
Linkbuilding – budování zpětných odkazů. Jde o činnost, kdy se získávají zpětné odkazy na web.
N
Návštěvnost – ukazuje, kolik uživatelů stránku navštívilo za určité období. Lze ji sledovat v nástroji Google Analytics.
O
OFF-PAGE faktory – faktory mimo optimalizovanou webovou stránku. Nejčastěji se jedná o budování zpětných odkazů.
Online marketing – nazývá se také internetový nebo digitální marketing, případně marketing na internetu. Jedná se o souhrnné označení aktivit pro propagaci produktu nebo služeb v rozhraní internetu.
ON-PAGE faktory – prvky, které jsou přímo umístěné na webové stránce a které ovlivňují její pozice ve vyhledávačích.
P
Penalizace – hrozí webu při nesprávné optimalizaci webu pro vyhledávače tzv. podvodnými technikami.
PPCPay Per Click neboli platba za proklik. Využívá se u reklam na internetu, kdy se platí za každé kliknutí na reklamu.
R
Robot, crawler, spider – program vyhledávače, který prochází webové stránky a shromažďuje o nich informace a řadu z nich si ukládají do databáze (proces indexování).
S
SERPSearch Engine Results Page. Neboli stránka výsledků vyhledávání. Obsahuje 2 části – placené výsledky a organické výsledky.
Sklik – reklamní systém od společnosti Seznam. Společně s Google Ads jsou nejpoužívanější v České a Slovenské republice.
SPAM – nevyžádané sdělení. Zpravidla se jedná o nevyžádanou reklamu např. do mailu.
T
Titulek – patří mezi nejdůležitější ON-PAGE faktory na webové stránce.
U
URL – internetová adresa webové stránky.
V
Vyhledávač – program, který prochází webové stránky a ukládá je do své databáze. Z ní pak čerpá data, která zobrazuje uživatelům. Většina uživatelů chodí na webové stránky právě díky vyhledávačům.
Vyhledávací dotaz – slovo nebo slovní spojení, které uživatel zadal do vyhledávače.
Z
Zpětný odkaz – odkaz, který míří z jednoho webu na druhý web.